Centar grada premium
Radijalac šetalište
Prozivka šetalište

Fotografije sa lokacija u Subotici