Subotica - City Lights

Centar grada - premium

Lokacija: Centar grada, 290eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 260eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 230eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 215eur po licu.

 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno

Centar grada - rotor 1/3

Lokacija: Centar grada, 210eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 190eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 170eur po licu.

Lokacija: Centar grada, 155eur po licu.

 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno

Radijalac šetalište

Lokacija: Radijalac, 190eur po licu.

Lokacija: Radijalac, 170eur po licu.

Lokacija: Radijalac, 155eur po licu.

Lokacija: Radijalac, 140eur po licu.

1 mesec

eur190 / lice
 • Radijalac šetalište

3 meseca

eur170 / lice
 • Radijalac šetalište

6 meseci

eur155 / lice
 • Radijalac šetalište

12 meseci

eur140 / lice
 • Radijalac šetalište
 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno

Prozivka šetalište

Lokacija: Prozivka, 190eur po licu.

Lokacija: Prozivka, 170eur po licu.

Lokacija: Prozivka, 155eur po licu.

Lokacija: Prozivka, 140eur po licu.

1 mesec

eur190 / lice
 • Prozivka šetalište

3 meseca

eur170 / lice
 • Prozivka šetalište

6 meseci

eur155 / lice
 • Prozivka šetalište

12 meseci

eur140 / lice
 • Prozivka šetalište
 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno
Novi Sad - City Lights

Centar i bulevari

Lokacija: Centar i bulevari, 210eur po licu.

Lokacija: Centar i bulevari, 190eur po licu.

Lokacija: Centar i bulevari, 170eur po licu.

Lokacija: Centar i bulevari, 155eur po licu.

1 mesec

eur210 / lice
 • Centar
 • Bulevari

3 meseca

eur190 / lice
 • Centar
 • Bulevari

6 meseci

eur170 / lice
 • Centar
 • Bulevari

12 meseci

eur155 / lice
 • Centar
 • Bulevari
 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno

Ostale lokacije - Novi Sad

150eur po licu.

135eur po licu.

120eur po licu.

110eur po licu.

1 mesec

eur150 / lice

3 meseca

eur135 / lice

6 meseci

eur120 / lice

12 meseci

eur110 / lice
 • Cene su bez PDV-a u EUR
 • Cene su po licu mesečno